یک بار دیگر می خواهم در را بکوبم

در پس آن چیزی که ما قبلا انتظارش را می کشیدیم ولی اکنون دیگر منتظرش نیستیم

میخواهم یکبار دیگر دوستانم را ملاقات کنم

بگذار فرشته ای از آن ها در برابر شکست ها نگهبانی کند

بگذار فرشته ای از آنها در برابر شکست ها نگهبانی کند

بگذار هر کجا که هستی فرشته زیبای الهی از تو محافظت کند

بگذار فرشته ای از بهشت مراقب تو باشد

میخواهم یکبار دیگر در چشمانت نگاه کنم

هرچند ممکن هست ک دوباره من را نپذیری

و مرا به گریه وا بداری

میخواهم یکبار دیگر از تو برای عشق درخواست کنم

بگذار ما را حفظ کند...فقط من را صدا بزن...

بگذار ما را حفظ کند...فقط مرا صدا بزن...

بگذار فرشته زیبای الهی از عشق تو محافظت کند

هر کجا که هستی

بگذار فرشته ای از بهشت از عشق تو محافظت کند


ترجمه دوست خوب Mathematics که خیلی به وبلاگ لطف دارند...ازشون ممنونیم