برای دانلود روی اسم موزیک ویدیو ها کلیک کنید.

توجه!

تمام آهنگ ها روسی بوده و علت نام گذاری آنها به انگلیسی راحت بودن آن برای شماست.

سال 2000

Opera #2

سال 2001

Blessed Guru

Opera #1

سال 2002

Smile!

سال 2003

Mama

The Star

سال 2004

Kiss As Long As Eternity

The Bird Of Happiness

سال 2005

Shores Of Russia

سال 2006

Lucia Di Lammermoor

Crane's Crying

سال 2007

Jamaica

سال 2009

Love Me

La Donna e Mobile

سال 2011

One Two Three

سال 2012

War Veterans

I’d Like to Go Up to Sky

سال 2013

I'll Give You...

سال 2017

Made In China