میخوام ازت در مقابل باد محافظت کنم،

میخوام ازت در مقابل باران و طوفان مراقبت کنم!

من فقط بخاطر تو زنده ام،

تو عشق زندگی و یار منی

من باید وفادارترین مرد در دنیا باشم!

میخوام وقتی خوابی نگهبانی بدم

و به شیطان اجازه نمیدم با فریبهاش عشق ما رو به آتیش بکشه


تو تنها کسی هستی که میخوام عاشقش باشم!

بدون دستان تو گرمایی نیست،

بدون چشمان تو خورشید طلوع نمیکند

تو همیشه برای من یکی خواهی بود،

قلب من بدون تو نخواهد تپید

بدون لب های تو کلماتی نیست،

بدون کلمات تو ترانه ای نیست

تو همیشه عشق من خواهی بود،

فقط با تو...ما تا ابد با هم خواهیم بود!


در هر آب و هوایی با من بمان،

در بارش تگرگ از آسمان یا باریدن آتش

هر روزی که با تو بگذرانم خوشحال خواهم بود

من به موافقت سرنوشت برای داشتن تو اعتقاد ندارم

تو انگیزه روز های جدیدمی،

تو آتشی هستی که در سینه من میسوزد


تو تنها کسی هستی که میخوام عاشقش باشم

بدون دستان تو گرمایی نیست،

بدون چشمان تو خورشید طلوع نمیکند

تو همیشه برای من یکی خواهی بود،

قلب من بدون تو نخواهد تپید

بدون لب های تو کلماتی نیست،

بدون کلمات تو ترانه ای نیست

تو همیشه عشق من خواهی بود،

فقط با تو...ما تا ابد با هم خواهیم بود


بدون دستان تو گرمایی نیست،

بدون چشمان تو خورشید طلوع نمیکند

تو همیشه برای من یکی خواهی بود،

قلب من بدون تو نخواهد تپید

بدون لب های تو کلماتی نیست،

بدون کلمات تو ترانه ای نیست

تو همیشه عشق من خواهی بود،

فقط با تو...ما تا ابد با هم خواهیم بود


بدون دستان تو گرمایی نیست،

بدون چشمان تو خورشید طلوع نمیکند

تو همیشه برای من یکی خواهی بود،

قلب من بدون تو نخواهد تپید

بدون لب های تو کلماتی نیست،

بدون کلمات تو ترانه ای نیست

تو همیشه عشق من خواهی بود،

فقط با تو...ما تا ابد با هم خواهیم بود