هر کجا هستی‌،من هم آنجایم

کجا کجا؟ بله بله!

باران می رود؟نمی دانم...

به کجا کجا؟ بله بله‌؟

رهبران راهنمایی می کنند؟نمی دانم...

اما من فقط یک چیز را می دانم،یک چیز را می دانم

این که هر کجا من بروم،تو هم می آیی

 و هر کجا تو بروی،من هم می آیم

من و تو با هم(تو)نیستیم

بلکه من و تو با هم(من)هستیم

پی نوشت:(فکر کنم منظورش اینه ک ما با هم یک نفر حساب میشیم یا مثلا وجود من بدون تو معنایی نداره و ازین حرفا و اون بالا هم احتمالا با پرسیدن این سوال ها میخواد تاکید کنه بر این که تنها چیزی ک می دونم اینه ک ما باید همه جا همراه همدیگر باشیم)

کجا کجا؟ بله بله!

روز ها باز می گردند؟نمی دانم...

به سوی کجا؟بله بله!

ما داریم رانندگی می کنیم؟نمی دانم...

اما من یک چیز را میدانم،فقط یک چیز را می دانم

این که...(تکرار همون قسمت بالا)

کجا کجا؟آب و زمین از هم جدا می شوند؟

نمی دانم...

کجا کجا کجا؟آن ها از هم دیگر فرار می کنند؟

نمی دانم...

من فقط یک چیز را می دانم...

(تکرار کورس)


با تشکر از Mathematics عزیز که ترجمه درست آهنگ رو فرستادند.