تو نقاب عروسی،عشق و زیبایی را در رویای خویش داشتی

تو در آرزوی من بودی

تو در آرزوی...

من طالع خود را بیان نکردم

آماده بودم تا زندگی ام را برای تو بدهم

من آرزو داشتم ک مال من شوی

رویاها به واقعیت می پیوندند

اگر صبر کنی و عشق بورزی

خداوند عروسی مارا مبارک گرداند و مارا ببخشاید

عزیزم!نقاب عروسی،مانند عشق و زیبایی،خیلی برازنده ی توست

اولین رقص در لباس عروسی،دوعشق در آغوش

اولین بار است ک بامن میرقصی

تو عروس من بودی و اکنون همسر من هستی

این تعطیلات من و تو است

که توسط سرنوشت به ما عرضه شد

اشک شادی در چشمانت است

من و تو همین رویا را داشتیم

اکنون ما خانواده هستیم

و همراه یک دیگر در مقابل تمام سختی ها خواهیم ایستاد

رویاها به حقیقت می پیوندند

اگر صبر کنی و عشق بورزی

پروردگار عروسی مارا مبارک گرداند و ما را ببخشاید

نقاب عروسی همانند عشق و زیبایی خیلی برازنده ی توست ای عزیز من!

اولین رقص درلباس عروسی

دو عشق در آغوش

اولین باری است ک با من میرقصی

تو عروس من بودی و اکنون همسر من هستی


ترجمه دوست خوب Mathematics که خیلی به وبلاگ لطف دارند...ازشون ممنونیم