ترجمه متن آهنگ ستاره از ویتاس

خیلی وقت ها از خودم می پرسیدم

چرا به دنیا آمدم و پا به این جهان گذاشتم؟

و چرا ابر ها در هوا هستند و باران می بارد؟

در این دنیا توقع چیزی را برای خود ندارم

می خواستم به سوی ابر ها پرواز کنم اما بالی نداشتم

نور ستاره ای از دور دست مرا وسوسه کرد

اما رسیدن به آن ستاره خیلی سخت و دور از دسترس بود

و نمی دانم آیا به حد کافی قدرت حرکت داشتم؟

کمی بیشتر صبر می کنم

و سپس برای سفر آماده می شوم

به سوی رویا و امید

اوه ستاره ی من خواهش می کنم دست از درخشش بر ندار...صبر کن

چقدر راه هنوز مانده که باید بروم؟

چقدر قله مانده که برای پیدا کردن خودم باید از شان بالا بروم؟

چقدر پرتگاه مانده که باید ازشان سقوط کنم؟

چقدر باید از اول شروع کنم.این آن چیزی هست که باید بفهمم؟

کمی بیشتر صبر می کنم

و سپس برای سفر آماده می شوم

به سوی رویا و امید

اوه ستاره ی من خواهش می کنم دست از درخشش بر ندار...صبر کن

ترجمه: آلوچکا دراگونووا