گفتم دوستت دارم-دروغ گفتم

گفتم تو تکی-باور نکن

بهت گفتم که بهترین زن در دنیایی

دروغ بود

حالا این رو میفهمم، همین حالا


همه چیز ساده و هم هزاران بار پیچیده تر است:

تو برای من مثل شبی پر از روشنایی هستی

تو برف منی، تو درد منی 

تو آب و هوای منی 

من هرگز دوستت نداشتم، هرگز دوستت نداشتم

هرگز دوستت نداشتم...

 

بدون تو،

من درست مثل تندری بدون صاعقه ام،

مثل بهاری بدون باران,

مثل گلهایی بدون خورشید.

دوستت ندارم...

به سادگی تو هستم

من برای تو زندگی میکنم... 


همه چیز ساده و هم هزاران بار پیچیده تر است:

تو برای من مثل شبی پر از روشنایی هستی

تو برف منی ، تو درد منی

تو آب و هوای منی

من هرگز دوستت نداشتم، هرگز دوستت نداشتم 

هرگز دوستت نداشتم...

 

تو برف منی، تو درد منی

تو آب و هوای منی

 من هرگز دوستت نداشتم، هرگز دوستت نداشتم

 هرگز دوستت نداشتم...