هنگامی که تو مانند اشک خالص در میان مژه های من به سوی پایین میچکی،

من تلاش میکنم که به رویایت بیایم

و در کنار تو باشم

هنگامی ک تو همراه با باد سر می خوری مانند پرنده ای در بهشت

و شروع می کنی به افتادن،

تلاش میکنم که به رویایت بیایم 

و همراه تو باشم

کبوتر ها و قوها...

از عشق فرار نکن

او همه چیز را متوجه می شود

و ذوب می شود در چشمان ما

ولی کبوتر ها و قوها

آن را از مشکلات بیرون می آورند

بیا با همدیگر همراه آن ها پرواز کنیم 

 بیا با همدیگر همراه آن ها پرواز کنیم

هنگامی ک من ضعیف و بیمار می شوم

و قلبم لبریز از غم می شود،

به من قول بده که به رویایم بیایی

وقتی ک هرکسی پاره می کند صفحه ای را

از کتاب من که تقدیم به توشده،

تو تلاش خواهی کرد که به رویای من بیایی،

بخشوده شده...

از عشق فرار نکن

او همه چیز را متوجه می شود

و ذوب می شود در چشمان ما

ولی کبوتر ها و قوها

آن را از مشکلات بیرون می آورند

بیا تا همراه یکدیگر با آن ها پرواز کنیم 

 بیا تا همراه یکدیگر با آن ها پرواز کنیم

ترجمه دوست خوب Mathematics که خیلی به وبلاگ لطف دارند...ازشون ممنونیم