C’ est la vie

(این زندگی است)


نمی دانم آرزوی چه چیزی را داشتم،

اما امیدوارم که رویایم به حقیقت بپیوندد

چه بسیار تورا از دست داده ام!مانند عشق اول!

و همیشه همینجور است:

ساعت مفتخرانه در شتاب است،

و من و تو هم مانند آن رفتار میکنیم،

روزی تو این را خواهی فهمید

من زمان عاشقی ام را به پایت خواهم ریخت

برف همه چیز را میپوشاند،ولی لطفا مرا صدا بزن

زمان عشق خویش را به پاهایت خواهم ریخت

همه چیز در دستان توست...


این زندگی است، این زندگی است

بگذار روز خسته،به شب راه بدهد،

همانگونه ک سالیانی این اتفاق می افتد

عشق بسیار اندکی نیاز دارد،

فقط پنجره در شب می درخشد

بگذار موسیقی مانند باران ببارد

و من در سکوت می شنوم 

که چگونه قلبم دوباره می تپد،

چرا که تو مرا فراموش نکرده ای

من زمان عاشقی ام را به پاهایت خواهم ریخت

برف همه چیز را می پوشاند ولی لطفا مرا صدا بزن

من زمان عشق خویش را به پاهایت خواهم ریخت

همه چیز در دستان توست...

این زندگی است، این زندگی است

ترجمه دوست خوب Mathematics که خیلی به وبلاگ لطف دارند...ازشون ممنونیم